Voorlichting aan patiënten met peritoneale dialyse

  • Huis
  • /
  • Voorlichting aan patiënten met peritoneale dialyse

Voorlichting aan patiënten met peritoneale dialyse

Peritonitis bij een patiënt met peritoneaal dialyse - Het ...- Voorlichting aan patiënten met peritoneale dialyse ,Bij klinische patiënten leukocyten in ochtendzak dagelijks vervolgen (bacteriologie). Zo nodig shock bestrijden. Cave: meestal geeft PD-peritonitis een mild beeld met troebele zak en weinig buiksymptomen. In ca. 10% van de gevallen zijn acute buikverschijnselen aanwezig, soms met shock: denk aan Staphylococcus aureus en Gramnegatieve verwekkers.Geestelijke achteruitgang nierpatiënt vooral door dialyseHet cognitief vermogen van dialysepatiënten gaat sneller achteruit dan dat van patiënten met vergevorderde nierschade die niet dialyseren. Een verschil tussen patiënten die peritoneale dialyse doen en patiënten die met conventionele hemodialyse behandeld worden, lijkt vooral te zitten in de complexere functies.Moment katheter peritoneale dialyse - Richtlijn ...

De richtlijn van de International Society for Peritoneal Dialysis uit 2019 adviseert om peritoneale dialysekatheters minstens 2 weken voor de verwachte start van dialyse behandeling te plaatsen.(10) Dit advies komt overeen met de European Best Practice Guidelines.(11) De Peritoneale Dialyse Richtlijnen van de Nederlandse federatie voor Nefrologie uit 2016 hebben deze aanbeveling overgenomen ...

'Voorlichting over thuisdialyse kan beter' - Nierdialyse

“De voorlichting voor nieuwe dialysepatiënten ter ondersteuning van de keuze voor een bepaalde dialysevorm behoeft meer aandacht”, is een van de conclusies uit het onlangs verschenen rapport. Daarbij gaat het om de keuze tussen centrum- of thuisdialyse, maar ook om de keuze voor een dialysevorm: peritoneale dialyse, handmatig of met een ...

Wat is dialyse? - Behandeling - Nieren en nierziekten

Peritoneale dialyse thuis (door het buikvlies) De twee dialysesoorten hebben hun voor- en nadelen. De keuze hangt af van iemands medische en persoonlijke situatie. Of de patiënt al dan niet in aanmerking komt voor een niertransplantatie, wordt reeds bekeken voor de start van de dialyse.

Overvulling bij een patiënt met peritoneaal dialyse - Het ...

Peritoneaal dialyse patiënten worden in veel centra bij acute problemen vaak op de dialyse afdeling gezien door de peritoneaal dialyse verpleegkundige / nefroloog. Het is verstandig om alvorens de patiënt op de SEH te zien, eerst met de nefroloog te overleggen omtrent de lokale afspraken. Onderstaande is …

Wat is dialyse? - Behandeling - Nieren en nierziekten

Peritoneale dialyse thuis (door het buikvlies) De twee dialysesoorten hebben hun voor- en nadelen. De keuze hangt af van iemands medische en persoonlijke situatie. Of de patiënt al dan niet in aanmerking komt voor een niertransplantatie, wordt reeds bekeken voor de start van de dialyse.

Wat is dialyse? - Behandeling - Nieren en nierziekten

Peritoneale dialyse thuis (door het buikvlies) De twee dialysesoorten hebben hun voor- en nadelen. De keuze hangt af van iemands medische en persoonlijke situatie. Of de patiënt al dan niet in aanmerking komt voor een niertransplantatie, wordt reeds bekeken voor de start van de dialyse.

Peritonitis bij een patiënt met peritoneaal dialyse - Het ...

Bij klinische patiënten leukocyten in ochtendzak dagelijks vervolgen (bacteriologie). Zo nodig shock bestrijden. Cave: meestal geeft PD-peritonitis een mild beeld met troebele zak en weinig buiksymptomen. In ca. 10% van de gevallen zijn acute buikverschijnselen aanwezig, soms met shock: denk aan Staphylococcus aureus en Gramnegatieve verwekkers.

Peritoneale dialyse - Med-Info

Sommige patiënten hebben behoefte aan een combinatie van CAPD CCPD om een adequate klaring te krijgen. Intermitterende peritoneale dialyse (IPD) kan worden verricht met behulp van handmatige of automatische technieken of beide. handmatige IPD is het eenvoudigste en behaalt de hoogste klaring van opgeloste stoffen. Deze methode is vooral nuttig ...

Peritoneaal dialyse katheter - Catharina Ziekenhuis

met een dialysebehandeling en verschillende onderzoeken ten behoeve ... persoonlijk geïnformeerd. Patiëntenvoorlichting: [email protected] INW034 / Peritoneaal dialyse katheter / 12-05-2020. 3 ... de buikholte wordt ingebracht wanneer gestart moet worden met peritoneale dialyse. Dit gebeurt onder algehele narcose ...

Richtlijnen en Documenten

diabetespatiënten in dialyse 330, met een uitstroom van 213 is dit een toename van ongeveer 80 patiënten dat jaar1. De toename van het aantal mensen met diabetes geeft een extra zorgvraag op de dialyseafdelingen en daarmee een toenemende behoefte aan kennis om deze zorg adequaat en verantwoord te kunnen geven. 1.2 Verantwoording document

Richtlijnen en Documenten

diabetespatiënten in dialyse 330, met een uitstroom van 213 is dit een toename van ongeveer 80 patiënten dat jaar1. De toename van het aantal mensen met diabetes geeft een extra zorgvraag op de dialyseafdelingen en daarmee een toenemende behoefte aan kennis om deze zorg adequaat en verantwoord te kunnen geven. 1.2 Verantwoording document

Dialyse Centrum Groningen op weg naar 2020

Met goede voorlichting, een gedegen opleiding en ... Daarna gaat de patiënt zelfstandig, met partner of met een dialyse-assistent thuis aan de slag. Onze technici blijven de dialysemachines thuis controleren en als er wat voorvalt dan zijn we snel ... voor hemodialyse. 23 patiënten doen zelfstandig peritoneale dialyse. Medewerkers In 2014 had ...

Dialyse: niervervangende therapie. - Enurse.nl

Veel patiënten kiezen om te beginnen met peritoneale dialyse. Deze vorm van dialyse wordt door artsen gezien als de minst belastende vorm van nierfunctievervangende behandeling. Soms bepaalt de arts wegens medische omstandigheden dat de patiënt niet voor peritoneale dialyse kan kiezen.

Buikspoeling thuis - peritoneale dialyse (CAPD en CCPD ...

Peritoneaal dialyse, in de volksmond vaak buikspoeling genoemd, is een vorm van dialyse met behulp van het buikvlies. Jolanda Oosterwechel-Wissink, specialistisch verpleegkundige werkzaam op de dialyseafdeling in het Deventer Ziekenhuis, vertelt: ‘Om patiënten goed voor te kunnen lichten, willen we graag naast het voorlichtingsgesprek de ...

Dialyse Centrum Groningen op weg naar 2020

Met goede voorlichting, een gedegen opleiding en ... Daarna gaat de patiënt zelfstandig, met partner of met een dialyse-assistent thuis aan de slag. Onze technici blijven de dialysemachines thuis controleren en als er wat voorvalt dan zijn we snel ... voor hemodialyse. 23 patiënten doen zelfstandig peritoneale dialyse. Medewerkers In 2014 had ...

Dialyse en diabetes. Afdeling dialyse - PDF Free Download

2 Diabeteszorg op de dialyseafdeling U wordt sinds kort behandeld op de dialyseafdeling met: buikspoeling (peritoneale dialyse) of spoeling aan een dialyseapparaat (hemodialyse) Daarnaast zijn er extra aandachtspunten omdat u ook diabetespatiënt bent. Ons diabetesteam begeleidt u graag bij alle controles die daarbij horen. Dat bespaart u extra bezoeken aan huisarts of ziekenhuis.

Peritoneale dialyse | azGlorieux

Peritoneale dialyse Hiervoor wordt eerst een catheter in de buikholte geplaatst via een laparoscopische ingreep. Na genezing van de insteekplaats (zo’n 2 weken gemiddeld), kan de gestart worden met …

Voorlichten en kennisdelen | Dianet

Goede voorlichting aan patiënten over thuishemodialyse is essentieel. Alleen daarmee kunnen patiënten een weloverwogen keuze maken voor een dialysebehandeling die past in hun leven. Hoewel thuishemodialyse veel voordelen heeft, zijn sommige nierpatiënten nog onbekend met of huiverig voor alles wat er bij komt kijken.

Dialyse: vormen, aantal patiënten Trend in sterftecijfers ...

wanneer dialyse nog toegevoegde waarde heeft voor oudere patiënten (>75 jaar) met veel bijkomende aan-doeningen. Bij oudere patiënten is verbetering van kwaliteit van leven vaak een belangrijke meespelende factor. Op een zeker moment kan het de voorkeur hebben om die zware, ingrijpende dialyse niet te starten, en conservatief te behandelen.

Verpleegkundige ambulante nefrologie/dialyse | UZA trekt aan

je staat in voor de hemodialyse van patiënten met terminale nierinsufficiëntie op de dienst ambulante nefrologie en op de dienst intensieve zorgen; je past peritoneale dialyse toe in een chronische setting met de nodige huisbezoeken; je voert, na een opleiding "op maat", gespecialiseerde technieken uit op intensieve zorgen zoals plasmafereses ...

'Voorlichting over thuisdialyse kan beter' - Nierdialyse

“De voorlichting voor nieuwe dialysepatiënten ter ondersteuning van de keuze voor een bepaalde dialysevorm behoeft meer aandacht”, is een van de conclusies uit het onlangs verschenen rapport. Daarbij gaat het om de keuze tussen centrum- of thuisdialyse, maar ook om de keuze voor een dialysevorm: peritoneale dialyse, handmatig of met een ...

Nieratlas - Dialyse

Er zijn twee vormen van dialyse: hemodialyse en peritoneale dialyse. 54 % Van de ruim 20.000 patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie is 54% man. ... Bezoek specialist Een bezoek aan een specialist waarbij andere aandoeningen dan de nierziekte worden behandeld.

Peritonealyse dialyse | Competent over gezondheid op iLive

Bij patiënten met acuut nierfalen hangt de effectiviteit van elke methode ter vervanging van de nierfunctie af van de snelheid van ultrafiltratie. Peritoneale dialyse wordt beïnvloed door de permeabiliteit van het peritoneum, de osmolariteit en de belichtingstijd van de dialyse-oplossing, evenals de staat van de hemodynamiek.

Visitatiestellingen Dialyse 2016 - Nefrovisie

I. PERITONEALE DIALYSE EN THUISHEMODIALYSE 10 ... Onderdeel van deze afspraken is de voorlichting aan patiënten door het dialysecentrum dat de betreffende behandeling biedt. Stelling B-3 ... lichamelijk onderzoek en bespreking met de patiënt. In dit gesprek dient aan de orde te komen huidig en toekomstig behandelplan, inclusief alternatieve ...